Аксиния Джурова

АКСИНИЯ ДЖУРОВА

Проф.Аксиния Джурова е родена в София. Завършва през 1965г. Българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, през 1969г. История и теория на изкуството в Московския Държавен университет, от 1984г. е доктор на изкуствознанието.
Специалист е по средновековно българско, византийско и европейско изкуство, археография и кодикология на старите ръкописи, както и по съвременно изкуство. Гост- професор в Токио, САЩ, Ватикана, Германия, Русия, Ерусалим,Франция, Италия, Белгия,вицепрезидент на Международната Асоциация за изследване на сладянските култури към ЮНЕСКО, член на борда на директорите за следдипломна квалификация в Дубровник и Будапеща, чуждестранен член е на Сръбската академия на науките и изкуствата, академик- учредител на Славянския клас в Академия „Амброзиана“ в Милано, Доктор хонорис кауза на Университета „Сока” в Токио и др.
Съосновател с проф. Николай Генчев на Центъра по културознание към Софийския университет (1981) и Директор на центъра за Славяновизантийски проучвания „проф. Иван Дуйчев” (1986-2010) към Софийския университет, член на ръководството на Дружеството на колекционерите в България.Автор на редица монографии и студии по средновековно и съвременно изкуство.